Comunicació no Violenta

Com diem el què pensem i el què sentim?

Pren consciència del llenguatge que utilitzes mitjançant un mètode de comunicació integrada.