Què fem?

  • Acompanyem en el procés d’autoconeixement i consciència personal.
  • Fomentem l’autonomia i l’autodeterminació dels joves per a la presa de decisions a partir del compromís i el respecte a l’altre.
  • Empoderem als adolescents a nivell d’habilitats comunicatives, socials i personals.
  • Augmentem l’automotivació, amb la intenció que la persona sigui capaç de dotar-­se de motius per dissenyar projectes vitals, iniciar-­los, mantenir l’esforç que requereixen i assolir els objectius.